Over de aanpak

Intake
Tijdens het intakegesprek kunt u vertellen welke hulp u van de diëtist verwacht. De diëtist zal u aan het begin van het gesprek een aantal vragen stellen om het probleem in kaart te brengen en vast te stellen of u bij een diëtist op de juiste plek bent. In bepaalde situaties is het zinvol om informatie mee te nemen over uw gezondheid, zoals bloeduitslagen en uitslagen van andere onderzoeken. Deze gegevens kunt opvragen bij uw huisarts of specialist.

Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat u eet- en drinkgewoontes zijn. In overleg met u wordt eventueel een dieetadvies opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met uw voedingsgewoonten en uw manier van leven. Vervolgens wordt u door middel van diverse gesprekken begeleidt bij uw dieet.